Integracja systemów automatyki

Integracja systemów automatyki

1. Projektowanie i wdrożenia systemów sterowania

 • Sterowniki programowalne PLC
 • Zdalny monitoring i transmisja GSM/GPRS
 • Sterowanie scentralizowane, rozproszone i redundantne

W dziedzinie wdrażania systemów sterowania procesami firma AB-Micro Sp. z o.o. występuje zarówno jako generalny wykonawca oraz jako podwykonawca dla firm zajmujących się automatyką procesową. Działalność generalnego wykonawcy obejmuje projektowanie, wykonanie, dostarczenie i uruchomienie systemów automatycznego sterowania w zakresie struktury urządzeń sterujących i elektryki. Każde z takich przedsięwzięć kończy się szkoleniem obsługi systemu sterowania oraz zajmujących się utrzymaniem ruchu linii produkcyjnej.

Jako podwykonawca firma AB-Micro dostarcza gotowe komponenty systemu automatycznego sterowania zaprogramowane, zmontowane i uruchomione według określonych założeń projektowych otrzymanych od Zamawiającego. Zależnie od potrzeb prowadzone są szkolenia z zakresu dostarczonego komponentu.

2. Oprogramowanie przemysłowe SCADA/HMI

 • Jednostanowiskowe stacje operatorskie oraz klient-serwer
 • Panele i komputery panelowe HMI
 • Wizualizacja w technologii WWW

Oferujemy wykonawstwo systemów szeroko rozumianej wizualizacji procesów. Wizualizacje typu SCADA budujemy wykorzystując oprogramowanie Proficy iFIX firmy General Electric oraz WINCC firmy Siemens. Archiwizację danych opieramy na relacyjnych bazach danych oraz na przemysłowym archiwizatorze danych Proficy Historian firmy General Electric. Wykonujemy także aplikacje przeznaczone do analizy danych pomiarowych i raportowania w technologii WWW w oparciu o oprogramowanie Proficy Portal firmy General Electric.

3. Przemysłowe archiwizatory danych

 • Repozytoria danych produkcyjnych
 • Szybka agregacja danych
 • Długi okres przechowywania informacji

4. Integracja stanowisk robotów współpracujących (cobotów)

 • Rozpoznanie procesu
 • Dobór sprzętu i oprogramowania
 • Pojedyncze komórki robocze oraz integracja z linią produkcyjną

5. Szafy sterownicze, aparatura AKPiA

 • Projektowanie
 • Dobór i kompletacja sprzętu
 • Prefabrykacja, montaż, uruchomienie

Wykonawstwo i wdrożenia systemów sterowania dla różnych gałęzi przemysłu w architekturze scentralizowanej oraz rozproszonej. W przypadku bardziej wymagających procesów stosujemy systemy redundantne. W ramach wdrożeń oferujemy:

 • Programowanie urządzeń sterujących i sterowników PLC,
 • Dostawę i montaż komponentów automatyki oraz elektryki sterowniczej,
 • Rozruch układów sterowania liniami technologicznymi,
 • Szkolenia obsługi systemu z zakresu przeprowadzonych wdrożeń, zastosowanych technologii i konserwacji systemu.

Systemy sterowania wykonywane są w oparciu o sprzęt takich firm jak Siemens, General Electric, Schneider Electric i innych. W przypadkach szczególnych dostosowujemy swoje usługi do indywidualnych wymagań Klienta.